Informator dla Najemców

Zostałeś Najemcą osiedla PFR Nieruchomości S.A. w Dębicy?

Kliknij pobierz tę broszurę: Dębica – informator dla najemców

Znajdziesz w niej najważniejsze informacje dotyczące:

  • regulaminu osiedla
  • zgłaszania usterek
  • zgłaszania poważnych awarii
  • zasad segregowania śmieci
  • ubezpieczeń i likwidowania szkód

Miłej lektury!